Integritetspolicy

   I denna personuppgiftspolicy hittar du information om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, för vilket ändamål vi hanterar personuppgifterna och hur länge vi sparar uppgifterna samt vilka rättigheter du har.

   En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt (det vill säga via annan information) kan hänföras till dig som fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Även bilder, inspelningar eller din dators IP-adress räknas som personuppgifter. Att behandla personuppgifter innebär att en eller flera åtgärder utförs; såsom insamling, lagring, läsning, bearbetning eller överföring av uppgifterna.

   Design Apartments är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har om dig och för den behandling som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och vi följer gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

   INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

   Design Apartments samlar in personuppgifter på flera sätt, i första hand direkt från dig. Nedan beskriver vi vilka uppgifter som samlas in och i vilka sammanhang.

   Uppgifter som du själv lämnar till oss:
   Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, oftast i samband med att vi bokar för dig och behöver personuppgifter för att fullfölja vårt avtal, men även då du skickar e-post eller meddelanden via vår webbplats, ringer oss eller kommunicerar med oss via sociala medier.

   Uppgifter från andra källor:
   I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartners och andra leverantörer såsom booking.com.

   För frågor, vänligen kontakta oss via mejl
   info@designapartments.se

   boka rum